Grammatik

§ 61. Om stavning af proprier

(1) Udenfor Retskrivningsordbogens område

Stavning af proprier ligger kun i begrænset omfang indenfor Retskrivningsordbogens (og Dansk Sprognævns) område (se dog § 3 om brugen af å og aa i stednavne og personnavne og § 11-14 om brugen af store og små bogstaver i proprier). De almindelige retskrivningsprincipper gælder således ikke uden videre for proprier, og man kan ofte træffe på navne (især personnavne og navne på firmaer mv.) hvis stavemåder afviger fra disse principper.

(2) Stednavne

Stavningen af danske stednavne hører under Stednavneudvalget. De danske stednavne der er med i Retskrivningsordbogen, er derfor stavet i nøje overensstemmelse med Stednavneudvalgets forskrifter. I de allerfleste tilfælde er principperne for stavning af stednavne og for stavning af sprogets almindelige ord i overensstemmelse med hinanden. Men i enkelte tilfælde er principperne forskellige. Det er grunden til at Retskrivningsordbogen anfører en skrivemåde som fx Salling Sund — i to ord — i stedet for skrivemåden i ét ord, Sallingsund, der ville være i overensstemmelse med Retskrivningsreglernes principper for hvornår man skriver i ét, og hvornår man skriver i flere ord (§ 18.1). Om de særlige problemer i forbindelse med brugen af å og aa i stednavne, se § 3.2.

(3) Personnavne og firmanavne mv.

Navne på personer, firmaer, foreninger mv. bør staves på samme måde som de pågældende selv skriver dem. Sådanne navne staves ofte efter andre principper end dem der gælder for sprogets almindelige ord og for stednavne. Foruden staveformer fra fremmede sprog er der især tale om former der tidligere har været de gængse i dansk retskrivning, og om former der ikke er i overensstemmelse med principperne for hvornår man skriver i ét, og hvornår man skriver i flere ord.

(a) Personnavne

Eksempler på personnavne:

Niels, Nils, Clara, Klara Åge, Aage, Meier, Meyer, Fries, Friis, Fris, Hoff, Schou, Schouw, Skou, Skov, Vestergård, Vestergaard, Westergård, Westergaard, Kierkegaard, Oehlenschläger, Honoré, René, Krüger, Meïr, Maës, le Fèvre, von Trier.

Om brugen af å og aa i personnavne, se også § 3.3.

(b) Firmanavne mv.

Eksempler på firma- og foreningsnavne mv.:

Politiken (men: politikken) Kjøbenhavns Boldklub (men: København) Nordjydsk IT Service (men: nordjysk og IT-service el. it-service) Dragør Baadeværft (men: bådeværft) Fyens Stiftstidende (men: Fyn) Østerlandsk Thehus (men: te) Textilskolen (men: tekstil).

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger