Grammatik

§ 55. Tankestreg

Tankestreg har form som en vandret streg (i typografi længere end bindestreg) og skrives eller trykkes med afstand (spatium) til de omgivende ord. (Om tankestreg brugt som bindestreg, se § 57.9).

(1) Mellem helsætninger

Tankestreg kan bruges mellem helsætninger for at betegne et indholdsmæssigt skift:

Svigerfar var i dårligt humør. Det var derfor jeg helst ikke ville diskutere politik. — I næste uge rejser vi så på ferie, og det glæder vi os meget til.

Her svarer tankestregen til nyt afsnit eller underafsnit.

(2) Dramatisk effekt

Tankestreg kan med en vis dramatisk effekt vise at det efterfølgende er noget uventet eller overraskende:

  • Han havde længe udfordret skæbnen — og til sidst lykkedes det ham da også at brække en ankel.
  • Pludselig — et råb og lyden af splintret glas.
  • Endelig fandt jeg mine briller; de lå — i køleskabet.

(3) Ved indskud og tilføjelser

Tankestreg kan ligesom komma (§ 47) og parentes (§ 56) sættes omkring et indskud eller foran en tilføjelse, især af selvstændig karakter:

  • Hvis de siger ja — og det håber jeg de gør! — kan vi komme i gang med sagen allerede i januar.
  • De stigende overskud — der i øvrigt forventes fastholdt næste år — er en af årsagerne til kursstigningen.
  • Luftforureningen vil blive en alvorlig trussel mod egnens dyre- og planteliv — sådan som biologerne for længst har påpeget.

Ved indskud og tilføjelser kan tankestregen erstatte punktummer, semikoloner og kommaer:

  • Thomas var fraværende — han var forkølet — og derfor blev mødet aflyst. (Jf. Thomas var fraværende; han var forkølet. Og derfor blev mødet aflyst).
  • Vi kan ikke anerkende denne undskyldning — som vi i øvrigt har hørt mange gange før. (Jf. Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før).

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger