Grammatik

§ 30. Imperativ

(1) Hovedregel

Man danner imperativ af verber der i infinitiv ender på tryksvagt -e, ved at fjerne e'et:

 • Skriv snart igen!
 • Hils fra mig!
 • Indsend bestillingskuponen i dag!

Dog må en imperativ som hovedregel ikke ende på to ens konsonanter (jf. § 8.2):

 • Tilsæt en teskefuld salt.
 • Kom snart hjem!

Verber hvortil der svarer et substantiv med dobbelt slutkonsonant, skrives dog også med dobbelt konsonant i imperativ, fx

 • Grill selv din bøf
 • Stress lidt af i ferien.

Verber der i infinitiv ender på en trykstærk vokal eller på konsonanten -s, er uændrede i imperativ:

 • Tø ærterne op før brug.
 • Sy selv dit tøj!
 • Tilse ventilen regelmæssigt!
 • Slås ikke så meget!
 • Kløjes nu ikke i maden.

(2) Usædvanlige bogstavforbindelser

Nogle imperativer kommer til at ende på konsonantforbindelser som ellers ikke forekommer sidst i et ord:

 • Åbn døren!
 • Pensl brødet med sammenpisket æg.
 • Klistr derefter hurtigt de frie ender sammen.
 • Sagtn farten!
 • Behandl pakken varsomt!

Sådanne skrivemåder kan dog virke afstikkende og kan ofte erstattes af andre formuleringer, fx

 • Luk døren op!
 • Brødet pensles med sammenpisket æg.
 • Klæb derefter hurtigt de frie ender sammen.
 • Sæt farten ned!
 • Pakken bør behandles varsomt.

Om imperativer der ender på trykstærkt -er, se § 5.4.

(3) Ord fra engelsk

Oprindelig engelske verber danner principielt imperativ på samme måde som andre danske verber, dvs. ved at man fjerner infinitivendelsen -e og den ene af to ens konsonanter, fx coach, croon, drop, entertain, kidnap, leas, load, quiz, stop, test (til coache, croone, droppe, entertaine, kidnappe, lease, loade, quizze, stoppe, teste). Om imperativ af ord som grille og stresse, se punkt 1. Ord der i stavelsen før infinitivendelsen har en enkelt vokal udtalt som en diftong, har dog samme form i imperativ som i infinitiv:

 • Fade langsomt ud!
 • Tape omslaget fast.
 • Franchise i stedet for at købe!

Sådanne skrivemåder kan dog virke afstikkende og kan ofte erstattes af andre formuleringer, fx

 • Derefter fades langsomt ud.
 • Omslaget tapes fast.
 • Det er bedre at franchise end at købe.

Verber der ender på -ce i infinitiv, har ligeledes samme form i imperativ som i infinitiv:

 • Outsource hele produktionen!
 • Pierce ikke dig selv i næsen!
 • Pace nu ikke børnene så meget!

Også disse skrivemåder kan ofte erstattes af andre formuleringer, fx

 • Hele produktionen skal outsources.
 • Du må ikke pierce dig selv i næsen.
 • Hold op med at pace børnene så meget!

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger