Grammatik

§ 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

(1) Efter have og få

Efter hjælpeverberne have og få bruges præteritum participium i ubøjet form (ubestemt singularis intetkøn):

 • Vi har lejet en bil til turen.
 • Spejderne fik solgt alle lodsedlerne.
 • Hun skal nok snart få brugt pengene.
 • Hvor har du fundet de sager?
 • Jeg har fået stjålet min cykel.

(2) Efter være og blive

Efter hjælpeverberne være og blive bruges præteritum participium i nogle tilfælde i ubøjet form, i andre tilfælde i bøjet form:

(a) Handlingsforløb

Når der fortrinsvis tænkes på et handlingsforløb, bruges ubøjet form:

 • Hele tre biler blev lejet til turen.
 • Alle lodsedler blev solgt af spejderne.
 • Pengene vil nok snart blive brugt.
 • Er de sager stadig ikke blevet fundet?
 • Min cykel er blevet stjålet.
 • De blev overrasket af uvejret.
 • Er kagerne spist eller smidt ud?
 • Billetterne til i morgen er allerede afbestilt.

(b) Tilstand

Når der fortrinsvis tænkes på en tilstand (jf. også § 34), kan participiet behandles som et adjektiv og bøjes (jf. § 35). Det gælder især når participiet er gradsbestemt:

 • Hans sko er meget slidte.
 • Vi blev ret overraskede da vi hørte fra ham.
 • Medarbejderne er særdeles motiverede.

Men i mange tilfælde er ubøjet form almindelig sprogbrug uanset om der er tale om en handling eller en tilstand:

 • Alle tre biler er lejet (el. lejede).
 • Begge deres børn er adopteret (el. adopterede).
 • Tallene i eksemplet er reguleret (el. regulerede).
 • Nødderne er hakket (el. hakkede).
 • Hvor mange af bilerne er nye, og hvor mange er brugt (el. brugte)?
 • Tusindvis af boliger er misligholdt (el. misligholdte).

Ubøjet form er helt almindelig når præteritum participium indgår en fast forbindelse med en efterfølgende præposition, fx irriteret over, beregnet til, indstillet på:

 • Vi var irriteret (el. irriterede) over at høre på hendes beklagelser.
 • Beslagene er beregnet (el. beregnede) til udendørs brug.
 • Ministrene synes at være indstillet (el. indstillede) på at forfølge sagen.
 • Vi ser os nødsaget (el. nødsagede) til at aflyse.

(3) Efter andre verber

Også i andre tilfælde hvor præteritum participium hører nøje sammen med sætningens verbal, bruges normalt ubøjet form:

 • Rapporterne forlanges indleveret senest onsdag.
 • Cyklerne bedes henstillet i stativerne.
 • Ejendomsmægleren venter begge huse solgt i morgen.
 • Det gælder om at få pengene brugt i en fart.
 • Kunden ønsker møblerne ombetrukket.
 • Jeg har fået min cykel stjålet.
 • Man har hørt alle ansøgerne beskrevet som uduelige.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger