Grammatik

§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

Der kan ikke gives helt faste regler for hvordan man danner bestemt form pluralis af substantiver der i ubestemt form pluralis har (eller kan have) en fremmed pluralisendelse (især -i, -a og -s, fx konti, periodika, checks). Det tilrådes derfor at man først og fremmest søger oplysninger om bestemt form pluralis under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Ved ord hvor ordbogen ikke oplyser om bestemt form pluralis, og ved ord der ikke er med i ordbogen, anbefales det at følge nedenstående retningslinjer. Bestemt form pluralis af substantiver med fremmede pluralisendelser kan dog virke afstikkende og kan undertiden erstattes af andre formuleringer, fx disse jokes (i stedet for jokesene) og mine slippers (i stedet for slippersene eller slipperserne).

(1) Substantiver med pluralis på -i eller -a

Substantiver der i ubestemt form pluralis ender på -i eller -a, danner bestemt form pluralis ved at tilføje endelsen -ene til den ubestemte pluralisform: modi — modiene fakta — faktaene periodika — periodikaene. Nogle gange har sådanne substantiver en dansk pluralisendelse ved siden af den fremmede. I disse tilfælde er der to muligheder for at danne bestemt form pluralis: konti — kontiene el. kontoer — kontoerne leksika — leksikaene el. leksikoner — leksikonerne.

(2) Substantiver med pluralis på -s

Substantiver der i ubestemt form pluralis kan ende på -s, har forskellige muligheder for at danne bestemt form pluralis. Det afhænger bl.a. af om -s er den eneste mulige pluralisendelse, eller om der også kan bruges danske pluralisendelser:

(a) Kun -s

Substantiver der i ubestemt form pluralis kun kan have endelsen -s, har i bestemt form endelsen -ene. Ved nogle af disse ord bortfalder s'et foran -ene:

joints — jointene snacks — snackene.

Men ved andre bevares s'et foran endelsen:

jeans — jeansene fans — fansene.

(b) Både -s og -er

Substantiver der i ubestemt form pluralis foruden -s kan have den danske endelse -er, kan altid danne bestemt form pluralis ved at tilføje endelsen -ne til formen på -er. Nogle substantiver kan kun danne bestemt form på denne måde:

cups/cupper — cupperne

Andre kan desuden danne bestemt form pluralis med endelsen -ene og med bortfald af -s foran denne endelse:

jeeps/jeeper — jeepene/jeeperne slogans/sloganer — sloganene/sloganerne.

Ved enkelte substantiver er der dog ikke bortfald af -s foran endelsen -ene:

apps/apper — appsene/apperne

(c) Både -s og ingenting

Substantiver der i ubestemt form pluralis foruden at have -s kan være uden endelse, danner ofte bestemt form pluralis med endelsen -ene:

checks/check — checkene shows/show — showene.

Men ved disse ord kan der desuden dannes en bestemt form pluralis hvor s'et er bevaret foran bestemthedsendelsen:

chips/chip (elektronisk kredsløb) – chipsene/chippene shots/shot (lille glas spiritus) — shotsene/shottene.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger