Grammatik

§ 42. Forkortelsespunktum

§ 42. Forkortelsespunktum

Denne paragraf indeholder hovedreglerne for hvordan man bruger forkortelsespunktum, men giver i øvrigt ikke udtømmende regler for brugen af dette tegn. — Hvad angår brugen af punktum i bestemte forkortelser, kan det tilrådes at søge oplysninger under den enkelte forkortelse i selve Retskrivningsordbogen.

Forkortelser i skrift og tale

Forkortelser kun i skrift

Forkortelsespunktum viser at et ord i den skriftlige form er afkortet ved at bogstaver er udeladt:

 • ca.
 • f.eks. (men fx uden punktum)
 • gnsntl.
 • Chr. Winther
 • Kbh.
 • hhv.
 • mfl.el. m.fl.
 • bl.a.
 • hr.
 • kr.
 • jnr. el. j.nr.

Metersystemets (og visse andre enheders) forkortelser er dog uden forkortelsespunktum:

 • cm
 • m
 • km
 • g
 • kg
 • dl
 • l
 • kHz
 • dB
 • V
 • A
 • W

Der sættes heller ikke forkortelsespunktum efter betegnelser på postdistrikter:

 • Odense C
 • København NV mv.

Det samme gælder forkortelser for landsdele i postadresser:

 • Nykøbing Sj
 • Viby J mv.

(b) Forkortelser i både skrift og udtale

Når et ord eller en ordforbindelse er forkortet i både skrift og udtale, bruges der normalt ikke forkortelsespunktum:

 • SAS
 • USA
 • PH (forfatteren Poul Henningsen)
 • tv
 • it
 • MF

Der sættes dog forkortelsespunktum i delvis forkortede navne:

 • Peter P. Rohde
 • Storm P.
 • H.C. Andersen
 • Th. Lang
 • J.-J. Rousseau
 • J.Th. Lundbye

og i akademiske titler:

 • stud.polyt.
 • cand.mag.
 • ph.d.
 • dr.med.vet.

(2) Forkortede ordforbindelser

I visse forkortede ordforbindelser kan der sættes forkortelsespunktum efter hele ordforbindelsen eller efter hver ordforkortelse, fx

 • mfl. el. m.fl.
 • mht. el. m.h.t.
 • mv. el. m.v.
 • pga. el. på gr. af
 • th. el. t.h.
 • tv. el. t.v.

(3) Ordenstal

Forkortelsespunktum sættes efter tal for at vise at der foreligger ordenstal:

 • Frederik 9.
 • Margrethe 2.
 • den 11. september 2001
 • 11.9.2001
 • den 2. verdenskrig.

Romertal brugt som ordenstal står dog uden forkortelsespunktum:

 • Christian IV Margrethe II

(4) Forkortelsespunktum som sluttegn

Når et ord med forkortelsespunktum står sidst i en sætning, sættes der kun ét punktum:

 • Opgiv venligst Deres personnummer, og indsend rejsebilag og lign.

Andre tegn end punktum sættes altid:

        Kan du ikke lige sende en mail med oplysninger om adresse, telefonnummer osv.?

(5) Mellemrum

Der skrives ikke mellemrum mellem de enkelte dele af en forkortelse:

 • osv.
 • m.m.
 • el.lign.
 • A.D. (anno Domini)
 • H.C. Andersen

Før og efter uforkortede ord laves sædvanligt ordmellemrum: a c., og lign., på gr. af, A. Olsen.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger