Grammatik

§ 46. Opremsningskomma mv.

(1) Generelt

Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller:

Han købte kartofler, gulerødder og blomkål. (Men: Han købte kartofler og gulerødder og blomkål).

 • Fyrretræ er både smukt, holdbart og ret billigt.
 • Skabet er dels for stort, dels for dyrt.
 • Han var snart højt oppe, snart igen langt nede.
 • Jorden er nogle steder for tør, andre steder for fugtig.
 • På én måde var det godt, på en anden måde skidt.
 • Det var i Hvidovre, ikke i Vanløse.
 • Nok se, ikke røre!
 • Jeg skal enten til Paris, London eller Berlin.
 • Der kommer nogen, men jeg ved ikke hvem, hvorfor og hvornår.
 • Regnen piskede, vinden peb, og tordenen rullede.
 • Spis noget mindre, drik postevand, og dyrk noget motion.
 • Når stormen suser, når regnen styrter ned, og når tordenen brager, er det nu rart at have tag over hovedet.

Om komma ved sideordnede helsætninger og ledsætninger, se § 48 og § 49.2.

(2) Sideordnede adjektiver

Der sættes komma mellem to sideordnede adjektiver som ikke er forbundet med konjunktion:

 • en lille, idyllisk by (dvs. en by der er lille og idyllisk)
 • en kold, frostklar vinterdag (dvs. en vinterdag der er kold og frostklar)
 • et stort, sort uhyre (dvs. et uhyre der er stort og sort)

Hvis det første adjektiv derimod er underordnet en helhed der består af det andet adjektiv og det efterfølgende substantiv, sættes der ikke komma mellem de to adjektiver:

 • en lille fransk by (dvs. en fransk by der er lille)
 • en iskold lys pilsner (dvs. en lys pilsner der er iskold)
 • en arrig ruhåret foxterrier (dvs. en ruhåret foxterrier der er arrig)

(3) Stillingsbetegnelser og titler

Mellem stillingsbetegnelser, titler, akademiske grader og lign. der ikke er forbundet med og, sættes der komma:

chefredaktør, administrerende direktør Hanne Nielsen formand for bestyrelsen, lektor, ph.d. Peter Knudsen direktør, cand.polit. Lars P. Jensen professor, dr.phil. Bente Carlsen

Der sættes ikke komma mellem ordene hr., fr., frk., fru og en stillingsbetegnelse og normalt heller ikke mellem et navn og en efterstillet grad:

hr. direktør, cand.polit. Lars P. Jensen HD

(4) Adresser og lign.

Der sættes normalt komma mellem de enkelte dele af adresser og lignende beskrivelser når de skrives ud i ét:

 • Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund
 • T. Nielsen, Nørregade 65 B, 2. th.
 • Jens Hansen, Slagelse Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • 12 brædder, 420 cm, trykimprægnerede
 • »Oprør fra Midten«, Gyldendal, 1977, side 54
 • varemærkeloven, § 11, stk. 1 (men: varemærkelovens § 11, stk. 1)
 • fredag den 23. marts 2012(,) kl. 16.00 Næstved(,) (den) 23. marts 2012

I løbende tekst sættes der desuden komma efter sidste del af beskrivelsen, fx

 • I varemærkeloven, § 11, stk. 1, kan man finde nærmere oplysninger.
 • Kontakt T. Nielsen, Nørregade 65 B, 2. th., snarest muligt.

Anvisningerne i dette punkt udelukker ikke at man i særlige faglige sammenhænge, fx i litteraturlister, registre og lign., vælger at bruge en anden tegnsætning mellem de enkelte dele af beskrivelsen.

(5) Forstærkende gentagelse

Der sættes komma foran forstærkende gentagelser som de følgende:

 • Jeg blev meget, meget glad for hans brev.
 • Det var en lang, lang rejse.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger