Grammatik

§ 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

(1) Mådesadverbialer

Adverbialer der er dannet af adjektiver på -ig eller -lig, tilføjer -t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37):

 • Lyset bevægede sig uregelmæssigt (på en uregelmæssig måde).
 • Frugttræerne skal beskæres omhyggeligt (på en omhyggelig måde).
 • Jeg har aldrig set et så omhyggeligt beskåret frugttræ.
 • Han kan ikke skrive rigtigt.
 • Hun smilede venligt.
 • Billedet forestillede en venligt smilende person.
 • Du må prøve at tale tydeligt.
 • De spiller forfærdeligt.
 • Hun rejste sig roligt op.
 • Han spiller faktisk dårligt.
 • Katten strakte sig mageligt i solen.
 • Han udtrykte sig meget personligt.

Ved ordene bitterlig og udtrykkelig er det dog valgfrit om man vil tilføje -t, fx Jeg gjorde udtrykkelig(t) opmærksom på risikoen.

(2) Gradsadverbialer

Når adverbialer der er dannet af adjektiver på -ig eller -lig, betegner en grad, er der ved visse ord valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t, mens der ved andre ord skal tilføjes -t. Der er valgfrihed når adverbialet står som gradsangivelse til et adjektivisk ord eller til et andet adverbial, mens der altid skal tilføjes -t når adverbialet står som selvstændigt sætningsled:

 • Der var afsindig(t) mange mennesker i lokalet. (Men: Han glædede sig afsindigt til jubilæet).
 • Hans lønstigning var væsentlig(t) større end forventet. (Men: Hans løn er steget væsentligt det sidste år).
 • Filmen var gudsjammerlig(t) kedelig. (Men: Filmen kedede mig gudsjammerligt).
 • Jeg er ikke særlig(t) interesseret i fodbold. (Men: Fodbold interesserer mig ikke særligt).
 • Vi vil vældig(t) gerne med til festen. (Men: Alle morede sig vældigt ved festen).
 • Han er mig inderlig(t) ligegyldig.
 • Vores konkurrenceevne bliver væsentlig(t) styrket. (Men: Vores konkurrenceevne bliver styrket væsentligt).

Ord med en sådan mulighed for valgfrit -t er i Retskrivningsordbogen opført således: væ|sent|lig adj., -t, som adv. også uden -t, fx en væsentlig(t) forbedret udgave (jf. § 38) Også andre adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig kan dog — mere eller mindre lejlighedsvis — bruges som gradsadverbialer og kan tilsvarende undvære -t i sådanne anvendelser, fx en uforklarlig ringe indsats.

(3) Andre adverbialer

Valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t forekommer også ved andre adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig. Det gælder først og fremmest mange af de adverbialer der betegner tid, samt de adverbialer der betegner den skrivendes eller talendes holdning til det der siges (jf. § 37):

 • Hvor meget tjener du årlig(t)?
 • Det er en månedlig(t) tilbagevendende begivenhed.
 • Togkørslen er midlertidig(t) indstillet.
 • De besøger os jævnlig(t).
 • Børnene vågnede tidlig(t) om morgenen.
 • Du kan rolig(t) blive hjemme.
 • De kan ikke rigtig(t) overskue konsekvenserne.
 • Vi kan dårlig(t) løse problemet for dig.
 • Personlig(t) er jeg ikke i tvivl.
 • Vinduerne skal males indvendig(t).

Når sådanne adverbialer har valgfrit -t, er de opført i Retskrivningsordbogen på følgende måde: år|lig adj., -t, -e, som adv. også uden -t, fx hvor meget tjener du årlig(t)? (jf. § 38) ro|lig adj., -t, som adv. også uden -t, fx du kan rolig(t) blive hjemme (jf. § 38)

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger