Grammatik

§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

(1) Tekstbegyndelse mv.

Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf eller et »nyt afsnit« (typografisk afsnit, alinea). Og det gælder ligeledes første ord efter et punktum; efter et forkortelsespunktum der ikke samtidig fungerer som slutpunktum i en sætning, skrives dog med lille. Efter udeladelses- eller tøveprikker (jf. § 43) der ikke samtidig fungerer som sluttegn, skrives der ligeledes med lille. Reglerne i denne paragraf gælder også navne af typen von Trier, la Cour og de Gaulle, forkortelser som cand.mag., it og pc og ordet ad (vedrørende). Efter fx punktum skrives altså Von Trier, La Cour, De Gaulle, Cand.mag., It, Pc, Ad pkt. 7. Forkortelser som fx dB og pH der begynder med lille bogstav og indeholder et stort bogstav, skrives uændret med lille begyndelsesbogstav i tekstbegyndelse og efter punktum mv.

(2) Efter udråbstegn og spørgsmålstegn

Første ord efter et udråbstegn eller et spørgsmålstegn skrives som hovedregel med stort begyndelsesbogstav: Hun klarede turen uden at vælte! Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Han spurgte om vej til Tivoli! Han kender vist ikke København særlig godt. Klarede hun turen uden at vælte? Det havde jeg virkelig ikke regnet med. Kan du sige mig vejen til Tivoli? Jeg kender ikke København særlig godt. Der skrives dog lille begyndelsesbogstav efter et udråbstegn eller et spørgsmålstegn i direkte anført tale hvor det anførende udtryk (inkvit) står efter udråbstegnet eller spørgsmålstegnet: »Pokkers også!« sagde han, »at det sner igen.« »Pokkers også at det sner igen!« sagde han. — Pokkers også at det sner igen! sagde han. »Er der nogen hjemme?« råbte hun. — Tror De? spurgte Tine angst og vendte sig fra lysene.

(3) Efter kolon

Første ord efter et kolon skrives med stort eller lille begyndelsesbogstav afhængigt af hvad der følger efter kolonet.

(a) Helsætninger

Første ord i helsætninger efter kolon skrives med stort begyndelsesbogstav: Han spurgte om vej til Tivoli: Han kender vist ikke København særlig godt. Sagen forholder sig således: Huset er for stort, så vi har ikke råd til at bo i det. Sagen forholder sig således: Huset er for stort. Vi har ikke råd til at bo i det.

(b) Ledsætninger og sætningsdele

Første ord i ledsætninger og sætningsdele efter kolon skrives med lille begyndelsesbogstav: Han sagde nøjagtig det jeg havde forventet: at han aldrig havde set hende før. De brugte deres sædvanlige taktik: at trække angriberne offside. Der nedbrændte et par mindre bygninger: laboratoriet og kontoret. Det var det eneste pressionsmiddel de troede på: direkte henvendelse til regeringen. Gardinerne fås i fire mønstre: stribede, prikkede, blomstrede og pepitaternede. Han havde hele familien med: konen, ungerne, svigermekanikken og en hoben fætre og kusiner.

(4) Punktopstillinger mv.

Ved punktopstillinger i regnskaber, forretningsbreve, spørgeskemaer mv. kan første ord i nyt punkt (ny linje) skrives med stort eller med lille begyndelsesbogstav:

Budgettet ser således ud:
el.
Budgettet ser således ud:
Husleje.............................
husleje................................
Varme...............................
varme..................................
Husholdning.....................
husholdning.......................
Magasin Hansen..............
Magasin Hansen...............

Navn:
el.
navn:
Adresse:
adresse:
Personnummer:
personnummer:
Fødested:
fødested:
Antal hjemmeboende børn:
antal hjemmeboende børn:

Med venlig hilsen
el.
Med venlig hilsen
Dansk Sprognævn
Dansk Sprognævn
Arnold Skjern
Arnold Skjern
Seniorforsker
seniorforsker
 
 

Bemærk at sluthilsner som fx Med venlig hilsen skrives med stort når de indleder en linje efter ét eller flere linjeskift. Det samme gælder slutformler som fx På udvalgets vegne og E.b. (= Efter bemyndigelse).

(5) NB!

Reglerne i punkt 1-4 ovenfor om brug af lille begyndelsesbogstav i visse tilfælde gælder ikke de ord der efter reglerne i § 12 om stort begyndelsesbogstav i proprier skal skrives med stort. De gælder heller ikke når der bruges store bogstaver i forkortelser (jf. § 14).

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger