Grammatik

§ 21. Genitiv

(1) Hovedregel

Genitiv ender som hovedregel på -s:

døgnets middeltemperatur, biernes liv, min brors fødselsdag, Amerikas opdagelse, Provences befolkning, Hartvig Frischs retskrivningsreform, Brüel & Kjærs personale, Alices restaurant, Bachs dobbeltkoncert.

(2) Ord på -s, -z eller -x

Ord der ender på -s, -z eller -x, har genitiv på ' (apostrof, jf. § 6):

dette hus' indretning Sofus' fødselsdag Randers' erhvervsliv cornflakes' sukkerindhold den moderne jazz' udvikling Marx' skrifter Jacques' lillesøster Calais' beliggenhed en bordeaux' smag.

(3) Forkortelser

(a) Med forkortelsespunktum

Forkortelser der ender på forkortelsespunktum, har genitiv på -s:

afs.s navn og adresse, en cand.mag.s beskæftigelsesmuligheder, Chr. 4.s regeringstid (men: Chr. IV's, jf. § 42.3).

(b) Uden forkortelsespunktum

Forkortelser der skrives uden forkortelsespunktum, har genitiv på 's:

it's (el. IT's) fordele, tv's (el. TV's) underholdningsprogrammer, 2 cm's mellemrum, USA's præsident.

Når sådanne forkortelser kan udtales som egentlige ord, kan de dog også tilføje -s direkte:

epos (el. epo's) virkning, Natos el. NATOs (el. Nato's el. NATO's) generalsekretær.

Forkortelser der ender på -s, -z eller -x, har genitiv på ' (apostrof):

aids' følger, SAS' personale, Føtex' kundekreds, Jensen A/S' overskud.

(4) Taltegn, symboler, citatord mv.

Om brug af 's på taltegn, symboler og citatord mv., se § 6.2.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger