Grammatik

§ 8. Hovedregler

(1) Konsonanter mellem vokaler

For konsonanter mellem to vokaler er det hovedreglen at der skrives dobbelt konsonant efter en kort vokal, fx læsse, hallen, bassen, og enkelt konsonant efter en lang vokal, fx læse, halen, basen. Denne regel gælder når vokalen foran konsonanten er trykstærk, samt i sammensatte ord og i visse afledninger. I sammensatte ord skrives der dobbelt- eller enkeltkonsonant på samme måde som i usammensatte ord, fx bassen — elbassen; basen — flybasen; hotellet — luksushotellet; nemme — lærenemme. Det gælder også en del sammensatte ord hvis andet led ikke mere forekommer som selvstændige ord, fx samkvemmet, jordsmonnet, pighvarren, hvalrossen, sådanne. I afledninger der ender på -dom (substantiver) og -som (adjektiver), fordobles m altid foran en bøjningsendelse der begynder med vokal, fx barndommen, sygdommen, hjælpsomme, lønsommere. — Om dobbelt- og enkeltskrivning foran suffikser, se § 9.2.c. Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter mellem vokaler, se i øvrigt § 9 og 10.

(2) Konsonanter sidst i et ord eller foran andre konsonanter

For konsonanter sidst i et ord eller foran andre konsonanter er det hovedreglen at der skrives enkelt konsonant uanset om den foranstående vokal er lang eller kort, fx lab, las, vrimle, klapre, døtre. Denne regel gælder uanset om vokalen foran konsonanten er trykstærk eller ej. Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter sidst i ord eller foran andre konsonanter i visse fremmedord, se i øvrigt § 9.2.d.

(3) Konsonanter i fremmedord

Fremmedord falder som helhed uden for reglerne for dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter. Det skyldes at stavemåden af fremmedord normalt hænger sammen med stavemåden i det sprog ordet stammer fra. Der kan derfor ikke gives faste regler for dobbelt- og enkeltskrivning i opslagsord der er fremmedord, og man må i tvivlstilfælde søge oplysninger under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. — Se i øvrigt § 9.2. Om bøjningsformer af fremmedord, se § 10 (specielt § 10.1.b-c og § 10.2).

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger