Grammatik

§ 60. Skråstreg

(1) Ved valg mellem flere muligheder

Skråstreg kan bruges mellem to ord for at vise at der foreligger to muligheder:

 • Ved prøven skal eleven vise at han/hun har færdighed i talregning.
 • Pladsreservation ønskes/ønskes ikke.
 • Hermed følger honorar for medvirken i radio/tv.
 • Billet til bus/tog godtgøres ved rejsens afslutning.
 • Undersøgelsen drejer sig om barnets læse- og/eller skrivefærdighed.
 • køle-/varmetaske (el. køle-varme-taske, jf. § 57.5).

(2) Med betydningen 'per' ('pr.')

Skråstreg kan bruges med betydningen 'per' i visse forkortelser mv.:

 • km/h el. km/t. (kilometer per time)
 • m/s el. m/sek. (meter per sekund)
 • antal elever/uge (elever per uge)
 • kg/m² (kilogram per kvadratmeter).

(3) I tal og datoer

Skråstreg bruges i tegnene for procent og promille og kan bruges som brøkstreg og i datoangivelser:

 • 15 %
 • 75 ‰
 • ¾ (el. ) 33⅓ (el. 33)
 • 23/3-12 el. 23/3 12 (el. 23.3.12)
 • 23/3 2012 (el. 23.3.2012 el. 2012-03-23).

(4) I angivelser af tidsrum

Skråstreg kan bruges mellem to betegnelser for tidsafsnit for at angive et tidsrum på begge sider af skellet mellem dem:

 • vinteren 1942/43 el. 1942/1943
 • årsberetning 2010/11 el. 2010/2011
 • april/maj uge 43/44
 • lørdag/søndag.

Se også § 57.9.

(5) I visse forkortelser

Skråstreg bruges i enkelte forkortelser:

 • A/S el. a/s (aktieselskab)
 • I/S el. i/s (interessentskab)
 • K/S el. k/s (kommanditselskab)
 • c/o (care of)
 • t/r (tur (og) retur).
 • m/k (mand/kvinde, mandlig/kvindelig)

(6) Deling ved linjeskift

Ved deling ved linjeskift i forbindelse med skråstreg deles der efter skråstregen, fx

lørdag/- el. lørdag/ søndag

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger