Grammatik

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er

I mange af de substantiver der ender på -el, -en eller -er, kan eller skal -e- foran -l, -n eller -r stryges når ordet bøjes:

 • gidsel — gidslet — gidsler
 • figen — figenen — fig(e)ner
 • teater — teat(e)ret — teatre.

Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran -l, -n eller -r (jf. § 8.2):

 • gaffel — gaflen — gafler
 • offer — ofret (el. offeret) — ofre.

Der kan ikke gives faste regler for hvornår -e- stryges, og hvornår det bevares. Det tilrådes derfor at man i tvivlstilfælde søger oplysninger om bøjningsformer af disse ord under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Men hvis man vil undgå at slå op i ordbogen, kan man i de fleste tilfælde benytte de nedenstående hjælperegler:

(1) Ord på -el

Langt de fleste ord på -el kan eller skal skrives uden -e- i både singularis og pluralis:

 • cykel — cyklen — cykler
 • handel — hand(e)len — handler
 • regel — reglen — regler
 • taffel — taf(fe)let — tafler.

Det er således næsten altid korrekt at stryge -e- i ord på -el. Kun i de følgende tilfælde skal -e- bevares:

 • bagel — bagelen — bagels
 • kennel — kennelen — kenneler
 • label — labelen — labeler el. labels
 • spaniel — spanielen — spanieler el. spaniels
 • tunnel — tunnel(l)en — tunnel(l)er.

(2) Ord på -en

Alle ord på -en kan eller skal skrives med -e- i både singularis og pluralis:

 • aften — aftenen — aft(e)ner
 • køkken — køkkenet — køkkener
 • lagen — lag(e)net — lag(e)ner
 • væsen — væs(e)net — væs(e)ner.

Det er således altid korrekt at bevare -e- i ord på -en.

(3) Ord på -er

Alle ord på -er kan eller skal skrives med -e- i singularis:

 • fætter — fætteren
 • monster — monst(e)ret
 • orkester — orkest(e)ret
 • tiger — tigeren.

En del af ordene på -er kan eller skal skrives uden -e- i pluralis:

 • fætter — fætteren — fætre
 • monster — monst(e)ret — monstre
 • orkester — orkest(e)ret — orkestre
 • tiger — tigeren — tig(e)re.

De fleste af ordene på -er bevarer dog -e- i både singularis og pluralis:

 • bager — bageren — bagere
 • kutter — kutteren — kuttere
 • læser — læseren — læserne
 • sjællænder — sjællænderen — sjællændere.

Hvis man vil være på den sikre side med hensyn til bøjningen af et ord på -er, må man derfor slå det op i ordbogen.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger