Ordbøger

Ordbøger

Overalt, hvor man møder fremmede sprog, kan man have brug for at slå et ord op. Gyldendal har siden 1798 beskæftiget sig med ordbøger. Oprindeligt i trykt form, men flere medier er kommet til.

Online
Her får du adgang til fuldt udfoldede ordbogsartikler, der løbende opdateres. Der er tilføjet informationer, som du ikke får i de trykte bøger. Fx får du ved hver søgning serveret ord, der betyder det samme (synonymer) og ord, der ender på dit opslagsord (blyvindue). Din arbejdsplads får nemt og ubesværet adgang via ip-adresse eller login, der let administreres ”hjemmefra”. Abonnementer løber typisk i et år, og der er specielle priser til erhvervslivet, skoler, private og studerende. Adgang købes i vores butik.

Læs mere om Gyldendals online-ordbøger
Køb abonnement i butikken

iPhone
Du kan slå op i en ordbog, selvom du er langt fra både pc og net, blot du har din telefon med dig. De fire hovedsprog, engelsk, fransk, spansk og tysk fås til iPhone – hver især i fire størrelser. Den mindste er gratis. De kan købes gennem gennem Apples iTunes eller direkte på din iPhone eller iPod Touch.

Læs mere om ordbøger til iPhone
Links til iTunes

Cd-rommer
Ordbøger til fem forskellige sprog. Et program installeres fra cd-rommen, og herefter kan du slå op på din pc eller mac, uden at du er på nettet. Hurtigt og effektivt. På pc kan du pege på et ord i en tekst på skærmen, og ordbogen slår selv op og viser dig en oversættelse. Køber du en cd-rom, får du også et års abonnement på online-ordbog. Cd-rommerne er til salg i alle boghandler, også i g.dk.

Læs mere om ordbøger på cd-rom
Køb cd-rommer på g.dk

Bøger
Bogen er stadig det medie, hvor Gyldendal har de fleste sprog. Og du kan slå op uden netadgang og elektricitet. Et opslag samler giver et overblik over mere information end noget andet medie. Boghandlere sælger hele sortimentet, som det ses bl.a. i boghandlen g.dk.  

Læs mere om ordbøger på tryk
Køb ordbøger på g.dk