Grammatik

B. Regelmæssige verber

1

A-verber - comprar

pr ind compro - compras - compra - compramos - compráis - compran
impf ind compraba - comprabas - compraba - comprábamos - comprabais - compraban
præt ind compré - compraste - compró - compramos - comprasteis - compraron
fut ind compraré - comprarás - comprará - compraremos - compraréis - comprarán
cond compraría - comprarías - compraría - compraríamos - compraríais - comprarían
imp compra - comprad
ger comprando
part comprado
pr subj compre - compres - compre - compremos - compréis - compren
impf subj1 comprara - compraras - comprara - compráramos - comprarais - compraran
impf subj2 comprase - comprases - comprase - comprásemos - compraseis - comprasen
fut subj comprare - comprares - comprare - compráremos - comprareis - compraren

2

E-verber - beber

pr ind bebo - bebes - bebe - bebemos - bebéis - beben
impf ind bebía - bebías - bebía - bebíamos - bebíais - bebían
præt ind bebí - bebiste - bebió - bebimos - bebisteis - bebieron
fut ind beberé - beberás - beberá - beberemos - beberéis - beberán
cond bebería - beberías - bebería - beberíamos - beberíais - beberían
imp bebe - bebed
ger bebiendo
part bebido
pr subj beba - bebas - beba - bebamos - bebáis - beban
impf subj1 bebiera - bebieras - bebiera - bebiéramos - bebierais - bebieran
impf subj2 bebiese - bebieses - bebiese - bebiésemos - bebieseis - bebiesen
fut subj bebiere - bebieres - bebiere - bebiéremos - bebiereis - bebieren

3

I-verber - subir

pr ind subo - subes - sube - subimos - subís - suben
impf ind subía - subías - subía - subíamos - subíais - subían
præt ind subí - subiste - subió - subimos - subisteis - subieron
fut ind subiré - subirás - subirá - subiremos - subiréis - subirán
cond subiría - subirías - subiría - subiríamos - subiríais - subirían
imp sube - subid
ger subiendo
part subido
pr subj suba - subas - suba - subamos - subáis - suban
impf subj1 subiera - subieras - subiera - subiéramos - subierais - subieran
impf subj2 subiese - subieses - subiese - subiésemos - subieseis - subiesen
fut subj subiere - subieres - subiere - subiéremos - subiereis - subieren

Bøjning af spanske verber

Spanske verbers bøjning falder i fem kategorier

- A. Ser & estar
- B. Regelmæssige verber
- C. Sammensatte tider
- D. Delvis uregelmæssige verber
- E. Uregelmæssige i alfabetisk orden

Spanskordbøger
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Trykte ordbøger: Dansk-Spansk
- Trykte ordbøger: Spansk-Dansk
- Til din iPhone