Grammatik

C. Sammensatte tider

haber (at have - hjælpeverbum)

pr ind he - has - ha - (hay) - hemos - habéis - han
impf ind había - habías - había - habíamos - habíais - habían
præt ind hube - hubiste - hubo - hubimos - hubisteis - hubieron
fut ind habré - habrás - habrá - habremos - habréis - habrán
cond habría - habrías - habría - habríamos - habríais - habrían
imp he - habed
ger habiendo
part habido
pr subj haya - hayas - haya - hayamos - hayáis - hayan
impf subj1 hubiera - hubieras - hubiera - hubiéramos - hubierais - hubieran
impf subj2 hubiese - hubieses - hubiese - hubiésemos - hubieseis - hubiesen
fut subj hubiere - hubieres - hubiere - hubiéremos - hubiereis - hubieren

(haber + part.):

haber comprado
bebido
subido
perf ind plusq ind
he comprado/bebido/subido había comprado/ bebido/ subido
has comprado/osv. habías comprado/osv.
ha comprado había comprado
hemos comprado habíamos comprado
habéis comprado habíais comprado
han comprado habían comprado
præt comp ind. fut comp ind. cond comp ind.
hube habré habría
hubiste habrás habrías
hubo comprado habrá comprado habría comprado
hubimos bebido habremos bebido habríamos bebido
hubisteis subido habréis subido habríais subido
hubieron habrán habrían
perf subj plusq subj fut comp subj
haya hubiera (-se) hubiere
hayas hubieras (-ses) hubieres
haya comprado hubiera (-se) comprado hubiere comprado
hayamos bebido hubiéramos (-semos) bebido hubiéremos bebido
hayáis subido hubierais (-seis) subido hubiereis subido
hayan hubieran (-sen) hubieren

Bøjning af spanske verber

Spanske verbers bøjning falder i fem kategorier

- A. Ser & estar
- B. Regelmæssige verber
- C. Sammensatte tider
- D. Delvis uregelmæssige verber
- E. Uregelmæssige i alfabetisk orden

Spanskordbøger
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Trykte ordbøger: Dansk-Spansk
- Trykte ordbøger: Spansk-Dansk
- Til din iPhone