Grammatik

D. Delvis uregelmæssige verber

Her opgives kun de uregelmæssige former af verbet. De former, der ikke figurerer her, er regelmæssige og findes under 1 for A-verber, under 2 for E-verber og under 3 for I-verber.

Verber på -iar og -uar

enviar
pr ind envío - envías - envía - enviamos - enviáis - envían
imp envía - enviad
continuar
pr ind continúo - continúas - continúa - continuamos - continuáis - continúan
imp continúa - continuad
pr subj continúe - continúes - continúe - continuemos - continuéis - continúen

Verber med diftongering

(e -> ie, A-verber)

cerrar
pr ind cierro - cierras - cierra - cerramos - cerráis - cierran
imp cierra - cerrad
pr subj cierre - cierres - cierre - cerremos - cerréis - cierren
errar
pr ind yerro - yerras - yerra - erramos - erráis - yerran
imp yerra - errad
pr subj yerre - yerres - yerre - erremos - erréis - yerren

(e -> ie, E-verber)

entender
pr ind entiendo - entiendes - entiende - entendemos - entendéis - entienden
imp entiende - entended
pr subj entienda - entiendas - entienda - entendamos - entendáis - entiendan

(e -> ie, I-verber)

discernir
pr ind discierno - disciernes - discierne - discernimos - discernís - disciernen
imp discierne - discernid
pr subj discierna - disciernas - discierna - discernamos - discernáis - disciernan

(o -> ue, A-verber)

contar
pr ind cuento - cuentas - cuenta - contamos - contáis - cuentan
imp cuenta - contad
pr subj cuente - cuentes - cuente - contemos - contéis - cuenten

(o -> ue, E-verber)

mover
pr ind muevo - mueves - mueve - movemos - movéis - mueven
imp mueve - moved
pr subj mueva - muevas - mueva - movamos - mováis - muevan

(u -> ue)

jugar
pr ind juego - juegas - juega - jugamos - jugáis - juegan
imp juega - jugad
pr subj juegue - juegues - juegue - juguemos - juguéis - jueguen

(i -> ie)

adquirir
pr ind adquiero - adquieres - adquiere - adquirimos - adquirís - adquieren
imp adquiere - adquirid
pr subj adquiera - adquieras - adquiera - adquiramos - adquiráis - adquieran

Verber med diftongering og vokalskifte (I-verber)

referir
pr ind refiero - refieres - refiere - referimos - referís - refieren
præt ind referí - referiste - refirió - referimos - referisteis - refirieron
imp refiere - referid
ger refiriendo
pr subj refiera - refieras - refiera - refiramos - refiráis - refieran
impf subj1 refiriera - refirieras - refiriera - refiriéramos - refirierais - refirieran
impf subj2 refiriese - refirieses - refiriese - refiriésemos - refirieseis - refiriesen
fut subj refiriere - refirieres - refiriere - refiriéremos - refiriereis - refirieren
dormir
pr ind duermo - duermes - duerme - dormimos - dormís - duermen
præt ind dormí - dormiste - durmió - dormimos - dormisteis - durmieron
imp duerme - dormid
ger durmiendo
pr subj duerma - duermas - duerma - durmamos - durmáis - duerman
impf subj1 durmiera - durmieras - durmiera - durmiéramos - durmierais - durmieran
impf subj2 durmiese - durmieses - durmiese - durmiésemos - durmieseis - durmiesen
fut subj durmiere - durmieres - durmiere - durmiéremos - durmiereis - durmieren

Verber med vokalskifte (I-verber)

pedir
pr ind pido - pides - pide - pedimos - pedís - piden
præt ind pedí - pediste - pidió - pedimos - pedisteis - pidieron
imp pide - pedid
ger pidiendo
pr subj pida - pidas - pida - pidamos - pidáis - pidan
impf subj1 pidiera - pidieras - pidiera - pidiéramos - pidierais - pidieran
impf subj2 pidiese - pidieses - pidiese - pidiésemos - pidieseis - pidiesen
fut subj pidiere - pidieres - pidiere - pidiéremos - pidiereis - pidieren
podrir
pr ind pudro - pudres - pudre - podrimos - podrís - pudren
præt ind podrí - podriste - pudrió - podrimos - podristeis - pudrieron
imp pudre - podrid
ger pudriendo
pr subj pudra - pudras - pudra - pudramos - pudráis - pudran
impf subj1 pudriera - pudrieras - pudriera - pudriéramos - pudrierais - pudrieran
impf subj2 pudriese - pudrieses - pudriese - pudriésemos - pudrieseis - pudriesen
fut subj pudriere - pudrieres - pudriere - pudriéremos - pudriereis - pudrieren

Verber med ændret ortografi

(Vekslen mellem z og c, A-verber)

rezar
præt ind recé - rezaste - rezó - rezamos - rezasteis - rezaron
pr subj rece - reces - rece - recemos - recéis - recen

(Vekslen mellem c og z, E-verber)

vencer
pr ind venzo - vences - vence - vencemos - vencéis - vencen
pr subj venza - venzas - venza - venzamos - venzáis - venzan

(Vekslen mellem c og z, I-verber)

fruncir
pr ind frunzo - frunces - frunce - fruncimos - fruncís - fruncen
pr subj frunza - frunzas - frunza - frunzamos - frunzáis - frunzan

(Vekslen mellem g og gu, A-verber)

pagar
præt ind pagué - pagaste - pagó - pagamos - pagasteis - pagaron
pr subj pague - pagues - pague - paguemos - paguéis - paguen

(Vekslen mellem g og gu, I-verber)

distinguir
pr ind distingo - distingues - distingue - distinguimos - distinguís - distinguen
pr subj distinga - distingas - distinga - distingamos - distingais - distingan
præt ind distinguí - distinguiste - distinguió - distinguimos - distinguisteis - distinguieron

(Vekslen mellem gu og gü, A-verber)

averiguar
præt ind averigüé - averiguaste - averiguó - averiguamos - averiguasteis - averiguaron
pr subj averigüe - averigües - averigüe - averigüemos - averigüéis - averigüen

(Vekslen mellem gu og gü, I-verber)

redargüir
præt ind redargüé - redarguaste - redarguó - redarguamos - redarguasteis - redarguaron
pr subj redargüe - redargües - redargüe - redargüemos - redargüéis - redargüen

(Vekslen mellem g og j, E-verber)

coger
pr ind cojo - coges - coge - cogemos - cogéis - cogen
pr subj coja - cojas - coja - cojamos - cojáis - cojan

(Vekslen mellem g og j, I-verber)

afligir
pr ind aflijo - afliges - aflige - afligimos - afligís - afligen
pr subj aflija - aflijas - aflija - aflijamos - aflijáis - aflijan

(Vekslen mellem i og y, I-verber)

concluir
pr ind concluyo - concluyes - concluye - concluimos - concluís - concluyen
præt ind concluí - concluiste - concluyó - concluimos - concluisteis - concluyeron
imp concluye - concluid
pr subj concluya - concluyas - concluya - concluyamos - concluyáis - concluyan
impf subj1 concluyera - concluyeras - concluyera - concluyéramos - concluyerais - concluyeran
impf subj2 concluyese - concluyeses - concluyese - concluyésemos - concluyeseis - concluyesen
fut subj concluyere - concluyeres - concluyere - concluyéremos - concluyereis - concluyeren

(Vekslen mellem c og qu, A-verber)

tocar
præt ind toqué - tocaste - tocó - tocamos - tocasteis - tocaron
pr subj toque - toques - toque - toquemos - toquéis - toquen

(Vekslen mellem c og qu, I-verber)

delinquir
pr ind delinco - delinques - delinque - delinquimos - delinquís - delinquen
pr subj delinca - delincas - delinca - delincamos - delincáis - delincan

Bøjning af spanske verber

Spanske verbers bøjning falder i fem kategorier

- A. Ser & estar
- B. Regelmæssige verber
- C. Sammensatte tider
- D. Delvis uregelmæssige verber
- E. Uregelmæssige i alfabetisk orden

Spanskordbøger
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Trykte ordbøger: Dansk-Spansk
- Trykte ordbøger: Spansk-Dansk
- Til din iPhone